SAWA

algemene leveringsvoorwaarden

Op alle diensten van Sawa Wateradvies B.V. is ‘De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing. U kunt deze hier downloaden:

Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED.pdf

De Nieuwe Regeling 2011 bevat de algemene branchevoorwaarden voor eenduidig ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en opdrachtnemer. De DNR is de opvolger van de RVOI en opgesteld door NLingenieurs (voorheen ONRI) en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

Invulling van DNR2011

Binnen toepassing van DNR2011 hanteert Sawa Wateradvies B.V. voor al haar diensten de volgende invulling van de in DNR2011 opgenomen voorwaarden:

  • Sawa Wateradvies B.V. heeft beroepsaansprakelijkheid niet doorlopend verzekerd. Sawa Wateradvies B.V. kan, indien opdrachtgever dat voor het betreffende project expliciet verzoekt voor opdrachtverlening, in overleg met de opdrachtgever op projectbasis beroepsaansprakelijkheid verzekeren.

  • De door Sawa Wateradvies te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000.

Afwijking van deze algemene voorwaarden

Afwijking van deze algemene voorwaarden en DNR2011 is enkel per individuele opdracht mogelijk na schriftelijke acceptatie van alternatieve voorwaarden door Sawa Wateradvies B.V. Zolang voor een opdracht geen schriftelijke acceptatie van alternatieve voorwaarden heeft plaatsgevonden door Sawa Wateradvies B.V., zijn op die opdracht deze algemene voorwaarden en DNR2011 van toepassing.