Anne"Ik ben adviseur, onderzoeker, projectleider en docent in het Watermanagement. Ik probeer Watermanagement zoveel mogelijk te verbinden met de grote thema’s van deze tijd: Klimaatadaptatie, Energietransitie en de Circulaire Economie""Voor mij is een goed advies gebaseerd op een degelijke watersysteemanalyse. Ik maak hierbij vaak gebruik van hydrologische modellen, GIS, digitale tools en online informatieportalen"


"Ik zie een adviesproject als een gezamenlijk leerproces waarin we kennis met elkaar delen en van elkaar leren. Ik heb veel nationale en internationale ervaring in het leiden van interactieve workshops. Ik ben aan de Universiteit Twente gepromoveerd op het thema participatieve besluitvorming binnen het waterbeheer en als docent Watermanagement ben ik wekelijks bezig met kennisoverdracht"Mijn expertise:

  • Klimaatadaptatie van stedelijk en landelijk gebied. In de afgelopen 14 jaar heb ik gemeenten en waterschappen geadviseerd over hoe zij hun ruimtelijke ordening kunnen aanpassen aan extreme neerslag, hittestress, droogte en overstromingen

  • Waterveiligheid. Ik heb veel ervaring in het adviseren van provincies, waterschappen en gemeenten over dijknormering, gevolgenbeperking en calamiteitenbeheer

  • Modelleren en GIS. 3Di, Sobek, Modflow, QGIS, Erdas, ArcGIS en vergelijkbare modellen zitten in mijn 'gereedschapskist'

  • Projectleiding. Als inhoudelijk gedreven projectleider heb ik in de afgelopen jaren leiding gegeven aan meer dan 200 projecten

  • Onderzoek. Ik heb een brede interesse en een onderzoekende geest. In ben gepromoveerd op het onderwerp interactief modelleren en doe bij het kenniscentrum van de Hogeschool Rotterdam onderzoek naar innovaties binnen de stedelijke klimaatadaptatie.

  • Workshops. Kennisontwikkeling ontstaat door sociale interactie en 'samen doen'. Vanuit deze visie faciliteer ik workshops en geef ik les aan studenten