Bart

"De opgaves waar we voor staan om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen worden alsmaar groter, maar bieden ook mooie kansen. Het inzetten van (onder andere) groen bij de herinrichting van de openbare ruimte of bij nieuwbouwprojecten is een van deze kansen en biedt vele voordelen, mits goed toegepast. Ik kijk er naar uit om samen met diverse partners klimaatadaptatie te implementeren."

Profiel

Bart heeft tijdens zijn opleiding watermanagement steeds meer interesse gekregen voor waterbeheer en klimaatadaptatie. Tijdens zijn afstudeerstage heeft hij een beslis- en rekentool opgesteld, die helpt bij het maken van de juiste keuze van klimaatadaptieve maatregelen in een project door rekening te houden met diverse gebiedsfactoren. Bij SAWA voert als junior adviseur onder andere GIS-analyses en modelleringen uit om wateroverlast te voorkomen, maar daarnaast tackelt hij ook droogteproblematiek en hittestress door meer groen in plannen mogelijk te maken. In zijn vrije tijd is Bart graag bezig met duurzaamheid, zijn kamerplanten en wandelt hij graag in de natuur.

Expertise

  • GIS-analyses

  • Modellering van watersystemen

  • Vergroening van steden

Anderen over Bart:

"...Bart heeft een proactieve houding en denkt mee met de opdrachtgever..."

"...Goed georganiseerd, en deed wat afgesproken was. Betrouwbaar..."