Cursussen

Wat wordt onze nieuwe cursus?

SAWA ontwikkelt voortdurend nieuwe cursussen en workshops. Heb jij een goed idee? Geef het dan aan ons door. Wie weet staat jouw cursus hier binnenkort en is deelname voor jou gratis!

Doelgroepen

 • Gemeenten

 • Waterschappen

 • Provincies

 • Regionale samenwerkingen

SAWA Cursussen

 • Storymaps voor klimaatadaptatie

 • Hoe neem ik mijn collega's mee in klimaatadaptatie?

 • Hittestress op de kaart

 • Gevolgbeperking op wijkniveau bij falen regionale keringen

 • Regenwater afkoppelen met bewoners

Benieuwd hoe jij meer kunt bereiken met je water- & klimaatambities?

De adviseurs van SAWA zijn 'kennistoepassers'. In het werkveld van waterbeheer en klimaatadaptatie is er enorm veel kennis en informatie beschikbaar, voor sommigen is dat misschien zelfs zóveel dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe krijg je dat effectief toegepast in een strategie, beleid of uitvoering?

Misschien is dat wel eenvoudiger dan je dacht! We helpen je graag op weg 'van willen naar doen' met onze cursussen en workshops.

Verbonden met de Hogeschool Rotterdam - Watermanagement

Anne Leskens en Stan Geurts van Kessel zijn als docent verbonden aan de Hogeschool van Rotterdam. Zij leggen graag de verbinding tussen werkveld en opleiding. Projecten nemen zij mee het onderwijs in. Hun docentervaring nemen zij mee in het advieswerk.

Storymap voor klimaatadaptatie (cursus)

Je hebt de stresstesten voor je gemeente of regio afgerond voor wateroverlast, droogte, hitte en gevolgbeperking. En nu? Die stresstesten bevatten veel informatie en je wilt graag weten wat je nu kunt dóen in beleid of uitvoering om jouw gebied klimaatbestendig te maken.

In deze cursus combineer je kaartmateriaal van je stresstesten met andere informatie over je gemeente, bijvoorbeeld over gebouwen, ruimtelijke functies of leeftijdsopbouw. Zo krijg je in beeld hoe de 'stress' van het nieuwe klimaat er op een bepaalde plek nu echt uitziet. Dat geeft je handelingsperspectief voor maatregelen: wat, wie en hoe? Je ontdekt welke informatie er beschikbaar is en hoe je dat op een toegankelijke manier combineert.

Na afloop van de cursus zijn deelnemers in staat om zelf eenvoudig kaarten te maken die handelingsperspectief bieden voor een klimaatbestendig gebied. Met deze kaarten kun je wel aankloppen bij je collega's om er samen de schouders onder te zetten! Als je zelf niet zo'n GIS- er bent, dan weet je na deze cursus beter hoe je een goede vraag in de markt zet om deze kaarten te laten maken.

 • inleidende cursus

 • 1 cursusmoment

 • 5 - 30 deelnemers

 • 1 dagdeel

Hoe neem ik mijn collega's mee in klimaatadaptatie? (cursus)

Het thema klimaatadaptatie raakt steeds meer bekend. Omdat het thema in eerste instantie vooral werd gezien door de mensen van het waterbeheer, zien we ook dat klimaatadaptatie soms nog in die waterhoek blijft hangen. En dat is zonde, want er is werk te doen! Ook bij disciplines zoals wonen, ruimtelijke ordening, volksgezondheid of sport en recreatie.

In deze cursus vinden we de verbinding tussen klimaatadaptatie en de verschillende werkvelden. We maken deze concreet in beleidsonderwerpen, werkprocessen en uitvoeringsmaatregelen per werkveld. Deze cursus leent zich bij uitstek om met een team van verschillende disciplines deel te nemen en te werken aan de gezamenlijke strategie of uitvoeringsagenda.

Na afloop van de cursus zijn deelnemers in staat om verschillende werkvelden met concrete acties aan te haken bij het thema klimaatadaptatie en hierin het gezamenlijke plan te zien.

 • verdiepende cursus / scrum sessie

 • serie van 3 werksessies / 1 cursusmoment

 • 5 - 30 deelnemers / 5 - 10 deelnemers

 • 3 dagdelen / 1 dagdeel

Hittestress op de kaart (workshopserie)

Hoe groot is de hitte opgave in jouw gemeente? En hoe zorgen we ervoor dat hittestress op een goede manier een plek krijgt in de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie?

In deze cursus kijken we naar de ontwerprichtlijnen voor het hittebewust ontwerpen van de buitenruimte. SAWA ontwikkelde hiervoor een hands-on GIS cursus. In een korte tijd leer je hoe je een ‘koele plekken’ kaart, ‘koele looproutes’ kaart, of de ‘afstand tot koelte’ kaart kan maken. Ook komt er aan bod welke informatie beschikbaar is en hoe je die kunt toepassen, op verschillende schaalniveaus en met welk detail.

Na afloop van de cursus zijn deelnemers in staat het thema ‘hitte’ inzichtelijk te maken aan andere collega’s, MT en bestuur binnen de eigen gemeente. Als je zelf niet zo'n GIS- er bent, dan weet je na deze cursus beter hoe je een goede vraag in de markt zet.

 • verdiepende cursus

 • serie van 3 werksessies

 • 5 - 30 deelnemers

 • 3 dagdelen

Gevolgbeperking bij falen regionale keringen (workshopserie)

Hoe bekend zijn jij en je collega's met dit thema van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie?

Gevolgbeperking van overstromingen is nog vrij onbekend en wordt ook wel onterecht als 'iets van het waterschap' gezien. Wist je dat gemeenten er met de ruimtelijke ordening juist een belangrijke rol in vervullen? Denk aan de plaatsing van vitale objecten (energie, communicatie, zorg, ...) en aan een vlot herstel van de openbare orde ná een overstroming. Best een belangrijk onderwerp, zeker als je bedenkt dat de theoretische faalkans van een regionale kering zomaar 1:100 jaar zijn. Hoe zit dat in bij de wijken in jouw gemeente?


Na afloop van de cursus zijn deelnemers wegwijs in de gegevens over 'gevolgbeperking': wat is er, waar en wat betekent het? Ook is de deelnemer is staat om dit te vertalen naar handelingsperspectief voor collega’s, MT en bestuur binnen de eigen gemeente.

 • verdiepende cursus

 • serie van 3 werksessies

 • 5 - 30 deelnemers

 • 3 dagdelen

Regenwater afkoppelen met bewoners (cursus)

Wat is jouw doelstelling bij het afkoppelen van regenwater? En wat wil je hierin met bewoners bereiken? Afkoppelprojecten met bewoners kun je op verschillende manieren bekijken, zowel technisch, maatschappelijk als ruimtelijk.

In deze cursus verkennen we de verschillende doelstellingen voor afkoppelprojecten en hoe je deze tot waarde laat komen in je projectaanpak. We bekijken de technische kant van het afkoppelen (maximale m2, randvoorwaarden voor veilig en duurzaam afkoppelen), de maatschappelijke kant (opbouw van een bewonersnetwerk en bewustwording) en de ruimtelijke kant (hoe kan het er uit zien op publiek en privaat terrein?). We leren van voorbeelden en werken met een casus.

Na afloop van de cursus zijn deelnemers beter in staat om de doelstelling van hun afkoppelproject te formuleren en daar een passende projectaanpak bij te kiezen.

 • inleidende cursus

 • 1 cursusmoment

 • 5 - 30 deelnemers

 • 1 dagdeel