Stan


“Ik zie dat er nog een mooie opgave ligt om onze leefomgeving waterrobuust en klimaatbestendig in te richten en te gebruiken. Overheden, bedrijven en bewoners kunnen samen tot mooie oplossingen komen. Ik voel me persoonlijk uitgedaagd om hierin samen een slimme weg te vinden.”


Profiel

Gedreven adviseur, projectleider en (programma)manager voor water en klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Creatieve en constructieve gesprekspartner voor overheden, private partijen en bewoners. Met gedegen kennis van de verschillende facetten van het stedelijk water en de gebouwde omgeving en ruim vijftien jaar ervaring.

Expertise

Met gemeenten, waterschappen en bewoners werkt Stan aan de aanpak van wateroverlast, klimaatadaptatie en waterrobuuste nieuwbouw. Bijvoorbeeld als interim projectleider, proces- of programmamanager, als begeleider van wateroverlastsituaties of als sparringpartner voor beleidsmedewerkers werkt Stan op locatie met u mee.Misschien herkent u één van deze vragen wel:

  • Hoe kan ik zorgen dat klimaatadaptatie op gang komt of wordt versneld? Binnen mijn project of in mijn organisatie.

  • Wat is een passende manier voor de gemeente om bewoners te benaderen bij klachten van wateroverlast in de wijk?

  • Hoe kunnen we een project inrichten waarbij bewoners, gemeente en waterschap constructief samenwerken aan een oplossing voor wateroverlast?

  • Waar moet ik als overheid of planontwikkelaar op letten bij het realiseren van waterrobuuste nieuwbouw?


Anderen over Stan:

“…Stan is deskundig en genuanceerd, heeft een open mind, is enthousiast en verbindend….”

“…Hij speelde een sterke rol in het leggen van verbanden tussen publiek en private belangen en kwam, door zijn goede kennis van zaken en inlevingsvermogen, altijd met passende en realistische oplossingen….”

“… Door zijn inhoudelijke kennis en heldere manier van schrijven ligt er een goed leesbaar document….”