Diensten

SAWA Wateradvies biedt leiderschap, advies en plannen binnen het waterbeheer en voor klimaatadaptatie. Dat doen we vanuit inhoudelijk enthousiasme, kennis en expertise. SAWA biedt daarvoor een unieke combinatie van ervaren senioren en frisse young-professionals. Onder Projecten kun je zien welke ervaring we hebben. Hieronder wat meer uitleg over onze identiteit en visie.

Door kennis gedreven en met enthousiasme onderzoeken, ontwikkelen en organiseren wij doelgerichte oplossingen, duidelijke uitleg en betrouwbare begeleiding op het gebied van watersystemen en klimaatadaptatie voor waterschappen, gemeentes en planontwikkelaars.


Met de focus op ondersteuning van planvorming en beleidsontwikkeling biedt het SAWA Team: 


Expertise

Onze kennis en ervaring is op verschillende momenten bij het opstellen van beleid en het maken van plannen in te zetten. Wij leveren specifieke diensten ter uitwerking van plannen, kaarten, kaders en modellen en streven daarmee steeds naar toepasbare en integrale oplossingen en complete rapporten.

Rapporten

Alle onze onderzoeken, analyses en modelleringen vatten we helder en duidelijk samen. We bieden op maat interactieve online rapportages of een statisch eindrapport.

Advies | Oplossingen

Met de combinatie van gedegen situatieanalyses, omgevingsgesprekken en toetsing aan de theorie, dragen we doelgerichte en realistische adviezen en oplossingen aan. 

Kaarten

Gebruikmakend van GIS-analyses, specifieke onderzoektools en lokale schetsen brengen wij de resultaten van scenarioanalyses op een gebied (letterlijk) in kaart. We combineren uitleg en kaarten in storymaps.

Kaders | Toetsing

We onderzoeken en beschrijven op toepasbare manier de situatie-specifieke kaders en normeringen van projecten en plannen. Tevens kunnen we de haalbaarheid en gevolgen van gestelde (beleids)kaders toetsen en evalueren.

Modellering

Met modelleringen en data-analyses berekenen we wat de gevolgen en effecten zijn in verschillende scenario´s van bijvoorbeeld waterhoogtes, weerextremen, klimaateffecten of verandering in gebiedsinrichting. 


Leiderschap

Als bruggenbouwers leveren wij betrouwbare begeleiding bij de uitwerking van beleid, plannen en projecten. Zowel gedetacheerd, interim, of op projectbasis in de rol van:

Projectleider

Verantwoordelijk voor een succesvolle projectuitvoering binnen een organisatie. Actieve aansturing van een (deel)project, van scopedefinitie tot aan realisatie van de projectresultaten. 

Programmamanager

De gedegen organisator en leider van een keten aan projecten en/of plannen. Verantwoordelijk voor het overzicht van doelstellingen, resultaten, haalbaarheid, beoogde effecten + baten, aanpak, benodigde capaciteit, uitvoering en risico's. 

Technisch leider

Als technisch expert met inhoudelijke kennis bij het opstellen van een plan. 

Expert-aan-tafel

Expertise op het moment dat het nodig is. Tijdens de uitwerking van een specifiek plan of uitsluitend ter beoordeling van een voorstel of toetsing van een kader.


Uitleg

Met inlevingsvermogen in het werk en doel van onze klanten, werken we in interactieve workshops en trainingen aan kennisontwikkeling en skills van onze klanten en onszelf. Met enthousiasme delen wij onze expertise, visie en ervaringen.

Workshops

Op maat gemaakte sessies voor kennisontwikkeling, het creëren van draagvlak binnen een organisatie en actieve medewerking bij de uitvoering van beleid, plannen en oplossingen. 

Trainingen

Keuzemenu van hele of halve dagdelen uitleg + toelichting op specifieke vakgebieden of actuele thema's. Voor het vergroten van interne, toepasbare kennis binnen een organisatie.