Evaluatie richtlijn klimaatbestendige bouw


Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort

Jaar

2021

Contactpersoon SAWA

Stan Geurts van Kessel


Evaluatie richtlijn klimaatbestendige bouw

De gemeente Amersfoort introduceerde in 2018 met Stan Water de "Richtlijn klimaatbestendige bouw". Sindsdien wordt aan projectontwikkelaars gevraagd om toepassing van die richtlijn. Waar dat niet lukt, wordt verantwoording gevraagd zodat het in de toekomst wel mogelijk wordt om aan alle onderdelen van de richtlijn te voldoen.

SAWA heeft een evaluatie uit op de toepassing van deze richtlijn uitgevoerd. Vragen als: "Hoe komt deze tot recht in de werkprocessen?" en "Bereikt de gemeente met deze richtlijn de inhoudelijke doelen?" stonden centraal in deze evaluatie.

Middels deze evaluatie heeft de gemeente Amersfoort een aantal adviezen gekregen waar ze mee aan de slag kunnen om klimaatadaptatie nog beter te verweven in de organisatie, maar ook hoe ze ontwikkelaars erbij kunnen betrekken. De gegeven adviezen zijn zowel procesmatig als inhoudelijk van aard.


Vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op met Stan
stan.geurtsvankessel@sawa.nl
06 54 91 45 48