Inrichtingsprincipes op wijkniveau


Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Jaar

2020

Contactpersoon SAWA

Stan Geurts van Kessel


Inrichtingsprincipes op wijkniveau

De gemeente Zaanstad kent - als het om water gaat - een aantal complexe wijken. Het is er zowel te droog als te nat. Door droogte zakt de bodem, wat weer tot meer wateroverlast leidt. In de historische wijken is soms maar weinig ruimte in de smalle straten. Hoe maken we deze wijken waterrobuust? De voorbeeldenboeken laten tientallen maatregelen zien voor klimaatadaptatie, maar wat werkt hier?

SAWA ontwikkelde inrichtingsprincipes op wijkniveau. De gemeente heeft nu per wijk zicht op enkele passende principemaatregelen die een plek kunnen krijgen in de investeringsprojecten van de komende jaren.

We pakken deze analyse aan op basis van een wijkkarakteristiek in een GIS storymap. Deze geeft de wijk weer vanuit fysieke, ruimtelijke en maatschappelijke invalshoek.


Vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op met Stan
stan.geurtsvankessel@sawa.nl
06 549 14 548