Versnelling klimaatadaptatie regio Delfland


Opdrachtgever

Versnellingsvoucher regio Delfland

Jaar

2021

Contactpersoon SAWA

Stan Geurts van Kessel


Versnelling klimaatadaptatie regio Delfland

12 gemeenten, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland werkten in de periode 2019 – 2021 met een DPRA Versnellingsvoucher samen aan versnelling van klimaatadaptatie. SAWA Wateradvies begeleidde het proces van de voucherinzet en verzorgde de inhoud op verschillende producten van deze versnellingsvoucher (tot december 2020 Stan Water).

De vouchersamenwerking is op 16 februari 2021 afgesloten in een gezellige Mibo setting. We konden vaststellen dat er een positieve samenwerking in de regio is ontstaan die nu wordt voortgezet! Resultaat van de anderhalf jaar durende samenwerking:

  • Versnelling en/of verdieping bij het verbeteren van stresstesten, starten van dialogen en opstellen van strategie en uitvoeringsprogamma door individuele gemeenten

  • Er zijn meer bestuurders, managers en collega's betrokken bij – of zelfs mede eigenaar gemaakt van - het thema klimaatadaptatie

  • Met 3 workshopseries zijn de onderwerpen Hitte, Droogte en Gevolgbeperking duidelijker en beter toepasbaar geworden en is direct aangezet tot actie in verschillende gemeentelijke werkvelden

  • En bovenal: een positieve samenwerking in een vertrouwde setting met één missie (klimaatadaptatie) en met diverse 'brillen' (Ruimtelijke ordening, water/riolering, duurzaamheid, groen, …)


Vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op met Stan
stan.geurtsvankessel@sawa.nl
06 54 91 45 48