Aïsha Janssens

Profiel

Bij Aïsha is haar interesse in de watersector gegroeid tijdens haar master Water Science and Management. Haar thesis bestond uit het analyseren van suikerrietplantages door remote sense data te combineren met lokale kennis van boeren om de waterproductiviteit te verhogen. Als junior adviseur bij SAWA Wateradvies is zij bezig met onderwerpen als klimaatadaptatie in het stedelijk gebied en waterkwaliteit in oppervlaktewater. Zij gebruikt GIS om uitdagingen inzichtelijk te krijgen en zet zich in om concrete plannen te ontwikkelen voor gemeentes en waterschappen. Samenwerken met verschillende partijen geeft haar plezier, omdat zij ziet dat we samen kunnen zorgen voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

''In Nederland hebben we steeds vaker te maken met natte winters en droge zomers. Het geeft mij energie om te werken aan een klimaatbestendig Nederland door mijn kennis over watermanagement en klimaatadaptatie in te zetten."

Contactgegevens

aisha.janssens@sawa.nl
06 39 43 87 48