Anne Leskens

Profiel

Anne is adviseur, planvormer, projectleider en programma-manager in het watermanagement. Hij houdt zich vooral bezig met de thema's waterkwaliteit en ecologie (KRW), waterveiligheid en landelijk en stedelijk waterbeheer. Hierbij probeert hij watermanagement zoveel mogelijk te verbinden met de grote thema's van deze tijd: Klimaatadaptatie, Energietransitie en de Circulaire Economie.

De ontwikkeling van een advies of plan ziet Anne als een gezamenlijk leerproces waarin we kennis met elkaar delen en van elkaar leren. Hij heeft veel nationale en internationale ervaring in het leiden van interactieve workshops. Aan de Universiteit Twente is Anne gepromoveerd op het thema participatieve besluitvorming binnen het waterbeheer en hij heeft drie jaar als docent Watermanagement gewerkt.

"Voor mij is een goed advies gebaseerd op een degelijke watersysteemanalyse. Ik maak hierbij vaak gebruik van hydrologische modellen, GIS, digitale tools en online informatieportalen."

Contactgegevens

anne.leskens@sawa.nl
06 14 50 13 93