Anne van Rijn

Profiel

Sinds 2021 werkt Anne als adviseur waterbeheer en klimaatadaptatie bij SAWA. Zo adviseert ze gemeenten in het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Hiervoor voert ze maatwerk GIS analyses uit en maakt ze gebruik van al beschikbare klimaatkaarten. In haar advies streeft ze ernaar het achterliggende klimaatadaptatieve principe voor een wijk of projectgebied duidelijk te schetsen. Daarvoor is het belangrijk om na te denken over de aard van een wijk: is deze gevoelig voor hittestress en minder voor water, of juist voor droogte? Deze onderzoekende blik is een gewaardeerde eigenschap. 

"Door klimaatverandering zullen extreme neerslag, hitte en droogte in de toekomst steeds meer problemen veroorzaken. Het is dus van belang dat we onze leefomgeving aanpassen, deze klimaatbestendig maken en hierbij rekening houden met water in de ruimtelijke inrichting. Ik denk graag na over de verschillende manieren waarop we dit kunnen doen en wil concrete oplossingen formuleren."

Contactgegevens

anne.vanrijn@sawa.nl
06 25 31 31 64