Lieke Nannes

Profiel

Na de afronding van haar bachelor Civiele Techniek werkt Lieke als werkstudent bij SAWA. Hiernaast studeert ze verder aan de master Water Engineering and Management in Enschede. Tijdens haar bachelor werd ze gefascineerd door de uitdagingen met betrekking tot het behouden van droge voeten in onder andere Nederland en het bestrijden van toenemende droogtes. Haar interesse bevindt zich in vraagstukken rond klimaatverandering, vooral gezien de groeiende extremen die we als samenleving ervaren. Het is duidelijk dat we steeds meer te maken krijgen met heftige buien op sommige momenten en toenemende perioden van droogte op andere momenten. Dit zorgt niet alleen in de natuur, maar ook in stedelijke gebieden voor aanzienlijke problemen.

Haar interesses liggen bij het verkennen van oplossingen met behulp van modelleerprogramma's zoals 3Di. Het is niet alleen de theorie die haar aanspreekt, maar ook de praktische toepassing van deze modellen die het interessant maakt

''Samen streven naar een samenleving waar wateroverlast zeldzaam is en waar droogte geen bedreiging vormt.

Contactgegevens

lieke.nannes@sawa.nl 
06 45 75 25 89