Hembrug modelanalyse 


Opdrachtgever

Hembrug B.V.

Jaar

2021-2023

Contactpersoon SAWA

Bart van Lier


Hembrug modelanalyse

Het Hembrugterrein in Zaanstad wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie. Door het veranderende klimaat en de nieuwe bestemming van het terrein, is het noodzakelijk om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van extreme neerslag in het gebied zijn. Tot welke hoogte moeten de bouwvelden opgehoogd worden, zodat het water niet de huizen in loopt? Welk gebied inundeert bij een extreme bui en welk gedeelte blijft droog?

Deze vragen zijn middels een modelanalyse met 3Di in beeld gebracht. SAWA heeft in beeld gebracht welk gebied inundeert in de huidige situatie en in de toekomstige situatie, waar meer verharding aanwezig is. Hiervoor zijn blok- en piekbuien doorgerekend die 1 keer per 10 jaar, 100 jaar en 1000 jaar voorkomen. Het figuur hieronder laat zien welke gebieden inunderen tijdens een bui die eens in de 1000 jaar voorkomt. Met deze resultaten is de ontwikkelaar in staat om de ophooghoogte te bepalen en te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn.


Vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op met Bart
bart.vanlier@sawa.nl
06 10 49 89 73