Bart van Lier

Profiel

Bart heeft tijdens zijn opleiding watermanagement steeds meer interesse gekregen voor klimaatadaptatie. De laatste jaren laten zien dat de extremen alsmaar groter worden: extreme buien in Limburg en Noord-Holland zorgden voor overlast en schade. Echter duren perioden met weinig neerslag steeds langer en hoge temperaturen komen steeds meer voor, wat tot problemen in natuur en stad leidt.

Als adviseur waterbeheer en klimaatadaptatie is hij dagelijks bezig met bovenstaande vraagstukken. Bij de advisering maakt Bart gebruik van modellen. De resultaten hiervan verwerkt hij vervolgens in een advies. Het gebruik van Storymaps is een van de mooie middelen voor het interactief delen van resultaten die Bart inzet. Naast modelleren vindt hij het uitvoeren van GIS-analyses leuk. Het duidelijke en visueel aantrekkelijk maken van kaarten is een van de dingen waar hij voldoening uit haalt. 

"Het kwantificeren van opgaves is in mijn ogen belangrijk om inzichtelijk te krijgen met welke kwetsbaarheden je in een gebied te maken hebt. Het kwantificeren doe ik onder andere door gebruik te maken van modellen (bijvoorbeeld 3Di) en analyses (QGIS). "

Contactgegevens

bart.vanlier@sawa.nl
06 10 49 89 73 

LinkedIn