Storymaps overstromingen


Opdrachtgever

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Jaar

2021

Contactpersoon SAWA

Bart van Lier


Wat zijn de gevolgen er als er een dijk doorbreekt?

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is SAWA Wateradvies aan de slag gegaan om antwoord te geven op bovenstaande vraag. Dit hebben we niet in een gebruikelijke rapportagevorm gedaan, maar we hebben gebruik gemaakt van storymaps. Wat storymaps zijn en wat je ermee kunt, lees je hieronder.

Visuele tijdlijn overstroming

Middels 3Di (modelleringssoftware) is voor 24 doorbraaklocaties, verspreid over het beheersgebied van HHNK, bepaald wat het overstromingsbeeld is als de dijk doorbreekt. De resultaten van de gesimuleerde doorbraak geven diverse (analyse)mogelijkheden. Zoals al eerder aangegeven zijn de resultaten opgenomen in storymaps. Dit is een interactieve manier om gebruikers mee te nemen in een verhaal. In dit project komt de meerwaarde van storymaps tot zijn recht. Zo is middels een aantal gekozen tijdsmomenten, waarbij een dorp of stad of belangrijke vluchtroute inundeert, voor de gebruiker inzichtelijk wat wanneer gebeurt en wat zijn handelingsperspectieven zijn. De gebruiker kan door de visuele tijdlijn heen scrollen en de overstroming van begin tot eind volgen. Doordat de storymaps interactief zijn, kan de gebruiker tevens in- en uitzoomen op de bijgevoegde kaart. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de maximale waterdiepte in het overstroomde gebied is (zie het figuur hieronder).

Overstromingsbeeld na een dijkdoorbraak bij Durgerdammerdijk
Overstromingsbeeld na een dijkdoorbraak bij Durgerdammerdijk

Bepalen gevolgen dijkdoorbraak

Om de gevolgen van de dijkdoorbraak in kaart te brengen is de maximale waterdiepte in het overstroomde gebied nodig. Middels deze gegevens wordt een analyse uitgevoerd op kwetsbare objecten. Enkele kwetsbare objecten zijn: ziekenhuizen, scholen, kinderopvanglocaties en wegen. De resultaten van de analyse laten zien of dat een kwetsbaar object wel of niet getroffen wordt door de overstroming. In het onderstaande figuur is te zien welke wegen overstromen (geel - oranje - rood) en welke droog (groen) blijven. Soortgelijke kaarten zijn ook gemaakt voor de overige kwetsbare objecten. Gebruikers kunnen door op de wegen/punten te klikken informatie over dat specifiek onderdeel verkrijgen.

Voorbeeld van de begaanbaarheid van wegen na een dijkdoorbraak
Voorbeeld van de begaanbaarheid van wegen na een dijkdoorbraak

Schade, slachtoffers en getroffenen als gevolg overstroming

De schade als gevolg van de overstroming wordt bepaald door middel van de WaterschadeSchatter (gemaakt door Nelen & Schuurmans in combinatie met HHNK). Deze tool kijkt onder andere naar het landgebruik, waterdiepte en de tijd die nodig is de schade te herstellen. In onderstaand figuur is een impressie weergegeven hoe de schade wordt weergegeven. Hoe roder de kleur, hoe hoger de mogelijke schade van de overstroming is (zie onderstaande afbeelding).

Voorbeeld van een schadebeeld na een dijkdoorbraak
Voorbeeld van een schadebeeld na een dijkdoorbraak

Schade en Slachtoffer Module

Om de slachtoffers en getroffenen van de overstroming te bepalen, is gebruikt gemaakt van de Schade en Slachtoffer Module (SSM-2017), welke door Rijkswaterstaat beschikbaar is gesteld. De slachtoffers en getroffenen worden berekend aan de hand van de maximale waterdiepte en wanneer de stroomsnelheid van het water hoog is, wordt deze ook meegenomen in de berekening.


Vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op met Bart
bart.vanlier@sawa.nl
06 10 49 89 73