Modelleren hemelwater World Food Center


Opdrachtgever

Gemeente Ede

Jaar

2022-2023

Contactpersoon SAWA

Bart van Lier


Modelleren hemelwater World Food Center

Bij de ontwikkeling van het World Food Center in Ede staan duurzaamheid en klimaatadaptatie centraal en wordt er rekening gehouden met een klimaatbestendige inrichting. De extreme neerslag die in de toekomst zal vallen, moet dan ook op een klimaatbestendige manier op het terrein opgevangen en geborgen kunnen worden. De wens is om dit zoveel mogelijk bovengronds te laten plaatsvinden. Wel is dit een uitdaging door de grote hoogteverschillen op dit terrein.

SAWA bekijkt per bouwveld waar de knelpunten zitten en dus waar water blijft staan, maar kijkt daarnaast ook naar de mogelijkheden, waar water juist geborgen kan worden. Om dit te doen wordt gebruikt gemaakt van het model 3Di, zodat zowel de waterdiepte als stroombanen dynamisch in beeld kunnen worden gebracht (zie hieronder afbeeldingen van de waterdiepte kaarten).

Via interactieve sessies met verschillende belanghebbenden worden de beste mogelijkheden besproken, en deze worden ingetekend in het model. Zo kunnen deze mogelijkheden tijdens de sessie zelf nog getest worden. Dit leidt tot een robuust ontwerp van de bouwvelden en een klimaatbestendige indeling van het terrein.


Vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op met Bart
bart.vanlier@sawa.nl
06 10 49 89 73