Planvorming Natte Ecologische Zones


Opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Delfland

Jaar

2023 - heden

Contactpersoon SAWA

Julia Fikken


Planvorming Natte Ecologische Zones

Bij het Hoogheemraadschap van Delfland werken we aan de planvorming van verschillende natte ecologische zones. Deze natte ecologische zones (NEZ) zijn onderdeel dan een groot ecologisch netwerk binnen het beheergebied van Delfland. De realisatie van zogenoemde NEZ, en dan met name natuurvriendelijke oevers, zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit wat bijdraagt een de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Als projectleider van de planvorming zijn wij verantwoordelijk voor de verkenning en planvorming van een nieuw- of een herstel-project. Tijdens de verkenning wordt een eerste integrale afweging gemaakt tussen ecologische effectiviteit als ook technische en financiële haalbaarheid. Ook de omgeving wordt in een zo vroeg mogelijk stadium al meegenomen in het proces. Bij de planvorming gaat het om het, in samenwerking met relevante gebiedspartners, tot stand brengen van een integraal ontwerp inclusief kostenraming. In deze fase wordt er soms ook een extern ingenieursbureau aangestuurd, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van (conditionerende) onderzoeken.

Na afronding van de planvorming adviseren we het projectenbureau bij de uitvoering van de realisatie van de natte ecologische zones. Als projectleider planvorming is onze rol eigenlijk een spin in het web die de juiste informatie ophaalt bij verschillende afdelingen en specialisten (bijvoorbeeld ecologen) en vervolgens samen met de projectgroep de scope, tijd, geld en risico's van elk project bepaalt en beheerst. Ook onderhouden we, samen met de omgevingsmanagers, het contact met de stakeholders en de omgeving. 


Vragen of nieuwsgierig?

Neem contact op met Julia
julia.fikken@sawa.nl
06 34 54 77 78