Projecten

Hembrug modelanalyse

Hembrug B.V.

In opdracht van Hembrug B.V. heeft SAWA een modelanalyse uitgevoerd om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de nieuwbouwplannen die in het gebied zijn gepland. Lees verder...

Evaluatie Richtlijn klimaatbestendige bouw

Amersfoort

De in 2018 geïntroduceerde richtlijn klimaatbestendige bouw is door SAWA geëvalueerd en verbeterpunten zijn aangedragen. Lees verder...

Storymaps overstromingen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De gevolgen van een dijkdoorbraak in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn door SAWA in beeld gebracht en beschreven. Lees verder...

Versnelling klimaatadaptatie

Versnellingsvoucher regio Delfland

12 gemeenten, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland werkten in de periode 2019 – 2021 met een DPRA Versnellingsvoucher samen aan versnelling van klimaatadaptatie. Lees verder...

Hittestress & schaduwrijke routes

Gemeente Zaanstad

Er wordt verwacht dat het aantal hittegolven in Nederland zal toenemen. In combinatie met verdere verstedelijking leidt dit voornamelijk in de stad tot steeds meer hittestress. Lees verder...

Workshop serie over het thema "Gevolgbeperking bij falen van regionale keringen"

Delfland

In het kader van de Versnellingsvoucher klimaatadaptatie regio Delfland, worden drie verdiepende workshopseries georganiseerd. SAWA verzorgde de serie over Gevolgbeperking bij falen van regionale keringen. Lees verder...

Inrichtingsprincipes op wijkniveau

Zaanstad

De gemeente Zaanstad kent - als het om water gaat - een aantal complexe wijken. Het is er zowel te droog als te nat. Lees verder...