Projecten

Actieplan klimaatadaptatie Maassluis 2023-2026 

In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Maassluis staan veel mooie opgaven voor de stad genoemd. De komende vier jaar gaat er gebouwd worden aan een 'toekomstbestendige stad'. Echter, er liggen veel verschillende opgaven, maar de middelen zijn beperkt. Wat kan er wél? En hoe zetten we stappen naar structureel klimaatadaptief handelen bij het beheer en de ontwikkeling van de stad? Lees verder...

Doorsnijdingen tweede keringen HHNK 

In 2021 en 2022 heeft SAWA Wateradvies B.V. een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van verhoogde lijnelementen (compartimenteringskeringen) in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK). Op basis van deze studie is door HHNK een kaart opgesteld met lijnelementen die als tweede kering tegen de zeeën of meren in de legger worden opgenomen.   Lees verder...

Planvorming Natte Ecologische Zones

Bij het Hoogheemraadschap van Delfland werken we aan de planvorming van verschillende natte ecologische zones. Deze natte ecologische zones (NEZ) zijn onderdeel dan een groot ecologisch netwerk binnen het beheergebied van Delfland.  Lees verder...

Klimaatstresstest Poelenburg

In de wijk Poelenburg, Zaandam, vinden twee nieuwbouwontwikkelingen plaats. SAWA heeft voor deze ontwikkelingen een klimaatstresstest uitgevoerd om de kwetsbaarheden ten aanzien van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen in beeld te brengen. Lees verder...

Modelleren hemelwater World Food Center

Ede

Bij de ontwikkeling van het World Food Center in Ede staan duurzaamheid en klimaatadaptatie centraal en wordt er rekening gehouden met een klimaatbestendige inrichting. Lees verder...

Hembrug modelanalyse

Hembrug B.V.

In opdracht van Hembrug B.V. heeft SAWA een modelanalyse uitgevoerd om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de nieuwbouwplannen die in het gebied zijn gepland. Lees verder...

Evaluatie Richtlijn klimaatbestendige bouw

Amersfoort

De in 2018 geïntroduceerde richtlijn klimaatbestendige bouw is door SAWA geëvalueerd en verbeterpunten zijn aangedragen. Lees verder...

Storymaps overstromingen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De gevolgen van een dijkdoorbraak in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn door SAWA in beeld gebracht en beschreven. Lees verder...

Versnelling klimaatadaptatie

Versnellingsvoucher regio Delfland

12 gemeenten, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Delfland werkten in de periode 2019 – 2021 met een DPRA Versnellingsvoucher samen aan versnelling van klimaatadaptatie. Lees verder...

Hittestress & schaduwrijke routes

Gemeente Zaanstad

Er wordt verwacht dat het aantal hittegolven in Nederland zal toenemen. In combinatie met verdere verstedelijking leidt dit voornamelijk in de stad tot steeds meer hittestress. Lees verder...

Workshop serie over het thema "Gevolgbeperking bij falen van regionale keringen"

Delfland

In het kader van de Versnellingsvoucher klimaatadaptatie regio Delfland, worden drie verdiepende workshopseries georganiseerd. SAWA verzorgde de serie over Gevolgbeperking bij falen van regionale keringen. Lees verder...

Inrichtingsprincipes op wijkniveau

Zaanstad

De gemeente Zaanstad kent - als het om water gaat -  een aantal complexe wijken. Het is er zowel te droog als te nat. Lees verder...